Hizmetler

Hizmetler

 

Hizmet alanımız mobilya detayından şehir planlama ölçeğine kadar uzanmaktadır. Mimari ve tasarımsal sorunları yalnızca mekansal ve yapısal boyutta ele almadan onların ekolojik, sosyolojik, psikolojik ve ekonomik yönlerini de sorunun/çözümün bir parçası olarak kabul ediyoruz. Bu süreçte doğa, yaşam ve insan ile iletişim kurarak çözümleri ortaya çıkarıyoruz.

Ekibimiz tutkulu, araştıran, deneyen, potansiyelleri ortaya çıkaran bir ruha sahip. İlk eskiz çalışmasından son uygulama detayına dek tüm süreç kontrolümüz dahilindedir. Dolayısıyla ortaya çıkan ürün kimlikli, sıradışı ve kullanıcılarını mutlu eden bir ürün/proje/süreçtir.

Mimari Projeler

Özel, kamusal, kültürel, ticari ve eğitim alanlarında farklı büyüklük ve ölçeklerde yapı ve birimleri projelendirme hizmeti vermekteyiz.

Mimari projeleri hazırlarken yalnızca yapısal sorunları değil farklı birçok disiplini ilgilendiren problemleri de göz önünde bulundurarak çözümler geliştiriyoruz.

İç Mimari Projeler

Birçok farklı işleve ev sahipliği yapacak olan keyifli, konforlu ve kullanışlı mekanlar tasarlıyoruz.

Bu doğrultuda bir iç mekanı dışı, çevresi ve yakın civardaki doğal/ kültürel dokular ile ilişkisini gözönüne alarak komple bir tasarım anlayışı ile gerçekleştiriyoruz.

Restorasyon Projeleri

Tarihi yapıların, kendi özgün değerleri, dokuları, neden ve nasıl bozuldukları araştırıldıktan sonra gerekli müdahaleler yapılarak yapının tekrar kullanılabilir hale ya da görülebilir hale getirilmesi hizmetini veriyoruz.

Kurumsal Ofis Tasarımı

Günümüz iş dünyasında giderek daha çok önem kazanan, yaratıcı, verimli ve kurumsal marka değerini yansıtan anahtar teslim ofis projeleri tasarım ve uygulama hizmetleri aşamasında çözüm ortaklığı sunuyoruz.

Konsept Tasarımı

Marka kimlik ve karakterine uygun, ya da onu baştan yaratacak mekansal/alansal çözümler sunuyoruz.

Bu noktada yarattığımız işlerde‘marka değeri’ vücut bularak kullanıcı ve müşteri ile iletişime geçiyor.

Mobilya Tasarımı & İmalatı

Projelere özel, butik ya da mekan kimliğini tek başına etkileyip oraya kimlik ve değer katabilecek nitelikte mobilya ve ürünler tasarlayıp üretme hizmeti veriyoruz.
İlk fikir aşamasından son üretim detayına dek tüm süreci yönetiyoruz.

Fuar Standı Tasarımı

Firmanıza ya da size özel olarak geliştirilen fuar standı fikirlerimiz ve uygulama kapasitemiz ile katılacağınız fuarlar ya da etkinliklerde size temsil ve ifade edecek nitelikte tasarımlar sunuyoruz.

Aydınlatma Tasarımı

Projelere özel olarak aydınlatma konseptleri ve birimleri geliştirip, üretiyoruz.
Bu aydınlatma elemanları işlevsel ve sağlıklı aydınlatma performanslarının yanında sıradışı, yenilikçi tasarımları ile de ilgi çekiyorlar.

Uygulama Projeleri

Ekibimiz tarafından ön proje, avan proje, kesin proje aşamaları ardından direk uygulamaya yönelik uygulama projeleri çizim ve organizasyon hizmetini sunuyoruz.

 

Şantiye Yönetimi

Bir uygulama projesinin komple hayata geçmesi adına gereken, şantiye, atölye , imalat gibi farklı süreçlerin kontrolü, denetimi ve yönetilmesi hizmetlerini sunuyoruz.

Anahtar Teslim Projeler

Tüm projelendirme, planlama, uygulama projesi, uygulama ve bürokratik işlemlerin halledilerek kullanıcıya A dan Z' ye kadar çalışan ve tüm yeterlilikleri yerine getiren bir halde işin teslim edilmesi hizmetini sunuyoruz.

Kurumsal Kimlik Çalışmaları

Mekan tasarımı yaklaşımımıza paralel olacak şekilde kullanıcı ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda geliştirdiğimiz kurumsal kimlik ile markanıza ait yazılı, sanal ve mekansal tüm medyalarda kullanabileceğiniz kimlik tasarımı hizmeti veriyoruz. Bunlara grafik tasarımı, broşür tasarımı, web sitesi tasarımı da dahildir.

Peyzaj Tasarımı

Çevre, arazi düzenlemesi ya da planlaması hizmetini sunarken fiziksel ve kültürel öğeleri ve bunların birbirleri ile ilişkilerini ele alarak çözümler ortaya koyuyoruz.

Kentsel Tasarım

Günümüzdeki en büyük temel sorunsallarından biri olan kentsel tasarım konusunda, meydan mimarlık olarak kapsamlı duyarlı, saygılı ve etkin kentsel çözümler sunuyoruz.

İmar Barışı

İmar affı kapsamına giren yapılara etüd çalışması yapılması, fotoğraflanması ve rölövelerinin alınıp projelerin paket halinde hazırlanıp belediyeden onayının alınması.